Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • 媒体

  PROFILE CÔNG TY

  Profile Unicons thể hiện rõ nét quá trình phát triển và câu chuyện tạo nên thành công của Unicons trong hơn một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam. Ấn phẩm làm nổi bật năng lực quản lý dự án, kinh nghiệm thi công và thế mạnh của Unicons qua những dữ liệu thuyết phục.

  简介 (PROFILE)

  “Unicons简介”突出了Unicons的项目管理能力,施工经验和投标优势。 合作伙伴可以通过说服地项目数据找到对Unicons的信誉。

  https://www.youtube.com/watch?v=mWFQfhFqUxM

  在2017年7月09日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 – 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  2017709日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 – 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  https://www.youtube.com/watch?v=ydXbBW3pTK0

  上午2017年6月14日,Unicons已欢迎65名学生胡志明市理工大学。
  这是精英学生优秀考上了学徒计划监测Coteccons集团2017年会议欢迎总干事Unicons亲自过问 – Nguyen Sy Cong先生。

  Nguyen Sy Cong先生欢迎胡志明市百科大学的大学生到Unicons并祝您将在建筑行业领先的越南专业的工作环境令人难忘的体验。特别是,实践中提前让学生掌握足够的信息,技能和信心,他说Unicons已经准备特别的单独训练计划的整合,许多专题有趣的,实用的。

  “良好的沟通是在工作的85%成功的关键”
  确定沟通技巧的主要挑战之一是进入工作环境真的,Unicons致力于学生专题指南“通信品牌当学生立方工程学科往往必须通过结果与同事 – 伙伴”。Nguyen Tien Dong先生,人力资源共享Unicons许多秘密密钥的负责人与该领域的许多对象进行通信。在开放性,亲密,学生们也热烈讨论,并分享在Unicons真诚的精神逐渐融合的气氛。

  “当安全文化,核心价值观”
  即使2个月内的实习,65名学生理工大学是Unicons视为真成员。安全文化的传播,确保绝对安全为所有个人认为Unicons为您准备实习的行李。客房安全代表,Nguyen The Kinh Luan享有关安全文化,每个员工Unicons携带核心价值观之一热情。通过演讲,学生们很快感到Unicons安全的重要性。
  当然,整合培训结束后,同学们更好地理解文化Unicons的有一个真正有效的实习,质量和经验。

  该项目欢迎学生实习是一系列其中Unicons全面合作活动之一 – Coteccons集团与理工大学签署。因此,标准的学生将被安排2个月内的公司的情况下进行练习。不仅Unicons经验丰富的工程师在技术专用的指导,施工方法,学员也体验等活动,指导委员会的实际工作中的一员。实习结束后,所有学生必须被考虑录取Coteccons集团在未来的机会。
  项目概要视频:

  2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金:超越自己 - 证明本领

  在2017年7月09日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 - 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  2017709日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 - 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  Công trình BS2

  [360] Sarina公寓 - 08/2017

  低层公寓萨日娜公寓是目前最先进的类萨拉市区的一个(2区,胡志明市),其中包括233个公寓的8.880平方米纹理地下2层,总面积10层浮动和阁楼。

  Follows
  error: