Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • 我们的客户 查看全部
  工作机会
  如果您对自己的能力和激情充满信心,请加入Unicons团队,和我们共同为社会带来更多可持续建筑。 我们对于为你带来越南建筑行业最好的工作环境感到自豪。 请今天马上参加招聘。

  位置

  施工监理

  要求

  • 毕业于土木工程大学。
  • 良好的管理和组织能力。
  • 能说英文,越南语。
  • 展示客户/顾问/承包商满意的解决问题的能力。

  寻找更多

  位置

  机电监督

  要求

  • 毕业于久负盛名大学的电气,制冷,电气等专业;
  • 至少有1年的相当职务的经验; 或良好以上毕业等级的新毕业生
  • 良好的管理和组织能力;
  • 善用专业信息学软件;
  • 善于以越南语和英语进行沟通和写作;
  • 良好的解决问题的技能,弥合业主/顾问/承包商之间的差距

  寻找更多

  位置

  现场秘书

  要求

  • 按照指示进行现场行政工作,办公室安排会议,安排文书工作,控制工作时间,计时;
  • 控制和存储文件 – 现场记录。 支持其他办公室任务和档案保留的功能组;
  • 开展与现场合作伙伴交付文件的工作。 按照指导来及时将记录,文件及信息分配到各部分;
  • 其他任务由直接经理分配

  寻找更多

  位置

  Nhân viên Pháp chế

  要求

  • Tham mưu xây dựng hệ thống pháp chế của công ty;
  • Dự báo các chính sách pháp luật, quản lý rủi ro phát sinh;
  • Kiểm tra các hoạt động pháp lý của công ty;
  • Kiểm tra, soạn thảo hợp đồng thi công;
  • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

  寻找更多

  位置

  Thủ kho công trường

  要求

  • Quản lí vật tư thiết bị xuất nhập kho;
  • Kiểm tra tình trạng vật tư thiết bị tại kho; tổ chức thực hiện công tác bảo trì thiết bị, máy móc thi công thường xuyên tại công trường;

  寻找更多

  UNICONS合作
  点击此处加入Unicons供应链,与越南领先的建筑公司建立长期合作关系。

  Hotline: 0931 106 080

  [360] Sarina公寓 - 08/2017

  低层公寓萨日娜公寓是目前最先进的类萨拉市区的一个(2区,胡志明市),其中包括233个公寓的8.880平方米纹理地下2层,总面积10层浮动和阁楼。

  2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金:超越自己 - 证明本领

  在2017年7月09日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 - 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  2017709日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 - 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。
  查看全部
  https://www.youtube.com/watch?v=mWFQfhFqUxM

  在2017年7月09日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 – 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  2017709日,有200多个运动员和Unicons的球迷从南方的所有各部门已集中在星星球场(胡志明市,平盛郡)来竞争奖杯 – 2017年冠军赛Unicons足球比赛的奖金。

  https://www.youtube.com/watch?v=ydXbBW3pTK0

  上午2017年6月14日,Unicons已欢迎65名学生胡志明市理工大学。
  这是精英学生优秀考上了学徒计划监测Coteccons集团2017年会议欢迎总干事Unicons亲自过问 – Nguyen Sy Cong先生。

  Nguyen Sy Cong先生欢迎胡志明市百科大学的大学生到Unicons并祝您将在建筑行业领先的越南专业的工作环境令人难忘的体验。特别是,实践中提前让学生掌握足够的信息,技能和信心,他说Unicons已经准备特别的单独训练计划的整合,许多专题有趣的,实用的。

  “良好的沟通是在工作的85%成功的关键”
  确定沟通技巧的主要挑战之一是进入工作环境真的,Unicons致力于学生专题指南“通信品牌当学生立方工程学科往往必须通过结果与同事 – 伙伴”。Nguyen Tien Dong先生,人力资源共享Unicons许多秘密密钥的负责人与该领域的许多对象进行通信。在开放性,亲密,学生们也热烈讨论,并分享在Unicons真诚的精神逐渐融合的气氛。

  “当安全文化,核心价值观”
  即使2个月内的实习,65名学生理工大学是Unicons视为真成员。安全文化的传播,确保绝对安全为所有个人认为Unicons为您准备实习的行李。客房安全代表,Nguyen The Kinh Luan享有关安全文化,每个员工Unicons携带核心价值观之一热情。通过演讲,学生们很快感到Unicons安全的重要性。
  当然,整合培训结束后,同学们更好地理解文化Unicons的有一个真正有效的实习,质量和经验。

  该项目欢迎学生实习是一系列其中Unicons全面合作活动之一 – Coteccons集团与理工大学签署。因此,标准的学生将被安排2个月内的公司的情况下进行练习。不仅Unicons经验丰富的工程师在技术专用的指导,施工方法,学员也体验等活动,指导委员会的实际工作中的一员。实习结束后,所有学生必须被考虑录取Coteccons集团在未来的机会。
  项目概要视频:

  Follows
  error: