Language:
  • Tiếng Việt
  • English
  • 中文 (中国)
  • 日本語
  • Phim tổng kết ngắn, điểm lại những sự kiện đáng nhớ trong năm 2017 của Unicons. Một năm tuy không dài, nhưng đó là một quá trình ghi nhận sự phấn đấu không mệt mỏi của cả tập thể. Xin chúc cho tập thể Unicons sẽ cùng nhau giữ vững niềm tin, nhiệt huyết để cùng hướng đến tương lai mới nhiều thành công rực rỡ hơn nữa.

    Follows
    error: