Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ

  Nhận thức rằng con người là tài sản vô giá, Unicons đặt ưu tiên hàng đầu cho sứ mệnh đảm bảo tính mạng, sức khỏe nghề nghiệp của toàn thể người lao động, các nhà cung ứng và các bên liên quan trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Thực tế thi công đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của công ty về nhân lực và vật dụng trang bị cho đội ngũ gần 1.000 nhân viên và hơn 11.000 công nhân – những người hàng ngày hàng giờ đối diện với nguy hiểm khi làm việc tại công trường.


  ĐÀO TẠO BÀI BẢN

  Tại Unicons, việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức an toàn cho đội ngũ chuyên viên an toàn, kỹ sư giám sát và công nhân trên công trường luôn được chú trọng đầu tư và thực thi nghiêm túc.

  • Đối với Chuyên viên An toàn, Cán bộ An toàn, Kỹ sư giám sát: Đảm bảo 100% nhân viên mang dây an toàn khi đặt chân ra công trường; Huấn luyện công tác Sơ cấp cứu, An toàn điện, Phòng cháy chữa cháy…
  • Đối với công nhân trên công trường: Trang bị bảo hộ lao động nghiêm túc cho 100% công nhân trên công trường; Tăng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động; Đào tạo kỹ năng an toàn đầu vào; Huấn luyện định kỳ và toolbox meeting hằng ngày trước mỗi buổi thi công…
  • Hệ thống bảng biểu an toàn: Luôn được đầu tư về chất và lượng. Mỗi tấm bảng biểu đều mang theo lời chúc bình an của Unicons đến với từng con người ngày đêm hăng say làm việc trên dự án.

   


  XEM VIDEO UNICONS HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN:

  Nơi nào có Unicons, nơi đó mọi người trở về nhà an toàn, khỏe mạnh sau mỗi ngày làm việc, không tai nạn, thương tật.

  Follows
  error: