Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Unicons tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng

  14/05/2013 | Tin Công ty

  Như vậy, kể từ tháng 5/2013, Unicons chính thức trở thành công ty con của Coteccons, với tỉ lệ sở hữu vốn của Coteccons tại Unicons là 51,24%.

  Kể từ khi thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ là 18 tỷ đồng, Unicons đã phát triển nhanh chóng và tăng vốn điều lệ lên gấp 5 lần sau 7 năm hoạt động.

  Follows
  error: