Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Unicons tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng

  06/06/2013 | Tin Công ty

  Nội dung này cũng được thông qua tại Đại hội Cổ đông lần thứ 7 – 2013 của Unicons. Như vậy, với tỉ lệ sở hữu vốn của Coteccons tại Unicons là 51,24%, Unicons đã chính thức trở thành công ty con của tập đoàn Coteccons.

  Sau 7 năm thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 18 tỷ đồng, Unicons đã tăng vốn điều lệ lên gấp 5 lần và  phát triển trong các lĩnh vực như thi công xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, đào tạo, hệ thống quản lý…

  Việc nâng cao năng lực tài chính lần này sẽ là tiếp tục góp phần vào sự phát triển của Unicons trong thời gian tới.

  Follows
  error: