Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Unicons tăng lương cho CBCNV

  15/07/2013 | Tin Công ty

  Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều công ty lâm vào tình trạng đình trệ thì bằng những quyết tâm, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể, Unicons đã thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 2 quý đầu năm 2013, đồng thời nâng cao đời sống CBNV.

  Mức lương điều chỉnh chính thức áp dụng từ tháng 7/2013

  Ngoài việc đảm bảo thu nhập, Ban Giám đốc Unicons cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống CBNV thông qua nhiều chính sách đãi ngộ khác như phụ cấp công trình, thể thao, du lịch, khám sức khỏe định kỳ… để CBNV yên tâm công tác.

  Bên cạnh đó, Công ty còn tập trung cải tiến hệ thống quản lý, đào tạo đội ngũ nhân sự, thiết lập và duy trì môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đoàn kết… để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

  Follows
  error: