Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Unicons liên tục cải tiến, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

  20/02/2020 - Tin Công ty | 956 lượt xem

  Trong tháng 02/2020, Unicons đã xuất sắc được chứng nhận lại (định kỳ 3 năm/lần) chứng chỉ ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý về Chất lượng) và ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý về Môi trường).

  Đoàn đánh giá QMS làm việc cùng CBQL Unicons

  Để giữ vững chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, tất cả CBNV Unicons đã liên tục cải tiến hệ thống quản lý, kiểm soát rủi ro và nhận diện cơ hội nhằm đáp ứng sự kỳ vọng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Song song với việc chứng nhận lại ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015, Unicons tiếp tục đánh giá định kỳ và duy trì chứng chỉ ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp). Theo đó, người lao động vẫn giữ vai trò làm chủ hệ thống và trực tiếp tham gia xây dựng các chính sách góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn của Công ty.

  Từ trái qua phải: Chứng nhận ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 9001:2015

  Nhiều năm liền được công nhận các chứng chỉ về hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế, Unicons đã khẳng định sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe; mang lại lợi ích bền vững cho người lao động, khách hàng, đối tác và công ty.

  Follows
  error: