Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Là thành viên chủ lực của Tập đoàn Coteccons, Unicons là nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp quốc tế, đã và đang thực hiện nhiều dự án xây dựng của quý khách hàng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Unicons luôn hoạt động dựa trên mục tiêu tạo một môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người, không chỉ nhân sự của chúng tôi mà còn là nhân sự của các bên liên quan. Nơi nào có Unicons, nơi đó mọi người trở về nhà an toàn, khỏe mạnh sau mỗi ngày làm việc, không tai nạn, thương tật.

  Nhận thức rằng con người là tài sản vô giá, chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu cho sứ mệnh đảm bảo tính mạng, sức khỏe nghề nghiệp của toàn thể người lao động, các nhà cung ứng và các bên liên quan trong suốt quá trình hoạt động của công ty.

  Chúng tôi thực sự quan tâm và coi trọng các tiêu chuẩn của Hệ thống An toàn, Sức khoẻ và Môi trường trong quá trình thi công các dự án. Ban lãnh đạo của Unicons đã cam kết và nghiêm túc tuân thủ điều này bằng việc thực hiện để đạt chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007.

  Follows
  error: