Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

  Tổng hợp toàn bộ điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

  Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này. 1. Mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh Nếu như Bộ luật Lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động... trong quan hệ lao…

  Follows
  error: