Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
  • Nghiên cứu hồ sơ thầu, bản vẽ và các tài liệu liên quan để tính toán khối lượng các dự án được phân công;
  • Tiếp nhận và thực hiện các thông tin liên quan được triển khai từ Trưởng nhóm Chủ trì dự án;
  • Thực hiện đối chiếu, làm rõ khối lượng dự thầu, báo giá với Tư vấn, Chủ đầu tư;
  • Thực hiện kiểm tra khối lượng báo giá của các Nhà thầu phụ báo giá nhằm kiểm tra chéo khối lượng tính toán nội bộ so với nhà thầu phụ;
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Trưởng bộ phận Khối lượng, Trưởng phòng Đấu thầu.
  Follows
  error: