Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Unicons tiên phong sở hữu Chứng nhận ISO 45001:2018 trong ngành Xây dựng Việt Nam

  06/05/2019 - Tin Công ty | 869 lượt xem

  Ngày 17/04/2019, Unicons chính thức là đơn vị đầu tiên trong ngành Xây dựng tại Việt Nam được QMS cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp).

  Tháng 03/2018, ngay khi Tiêu chuẩn quốc tế mới về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 được thông báo sẽ thay thế cho OHSAS 18001:2007, Unicons – Coteccons Group đã tiên phong thực hiện các công tác đánh giá và chuyển đổi hệ thống. Ngày 17/04/2019, Unicons chính thức là đơn vị đầu tiên trong ngành Xây dựng tại Việt Nam được QMS cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp).

  Theo bộ tiêu chuẩn ISO 45001, Người lao động tiếp tục giữ vai trò làm chủ hệ thống, bên cạnh sự tham gia trực tiếp còn đóng vai trò tham vấn trong việc xây dựng các chính sách, quy định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, cải tiến về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, góp phần lớn vào việc hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn của Công ty. Tiêu chuẩn mới ISO 45001:2018 cập nhật thêm một số  điểm nổi bật sau:

  • Xác định nhu cầu và mong đợi về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Người lao động và các bên quan tâm khác như Khách hàng, Nhà nước, Ban lãnh đạo, …
  • Nhấn mạnh trách nhiệm và sự tham gia trực tiếp của cấp lãnh đạo cao nhất trong việc việc đảm bảo an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu suất của các hoạt động, liên tục hỗ trợ nguồn lực cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Người lao động được tham gia, đóng góp và tham vấn xây dựng nhằm hoàn thiện hơn hệ thống quản lý, chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
  • Ngoài kiểm soát rủi ro, ISO 45001 yêu cầu nhận dạng cơ hội trước và trong suốt quá trình thực hiện công việc nhằm đạt được sự cải tiến thường xuyên cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

  Unicons chú trọng và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

  Bằng việc tiên phong chuyển đổi hệ thống ISO 45001 thay OHSAS 18001 khi bộ tiêu chuẩn vừa được chính thức áp dụng, Unicons càng khẳng định uy tín của Tổng thầu hàng đầu và luôn xem An toàn chính là giá trị cốt lõi trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Song song với ISO 45001:2018, Unicons cũng đã nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý về Chất lượng) và ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý về Môi trường).

  Từ trái sang phải: Chứng nhận ISO 14001:2015 (Hệ thống quản lý về Môi trường), Chứng nhận ISO 45001:2018 (Hệ thống quản lý về An toàn và Sức khoẻ nghề nghiệp) và Chứng nhận ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý về Chất lượng) của Unicons

  Follows
  error: