Language:
 • Tiếng Việt
 • English
 • 中文 (中国)
 • 日本語
 • Số tiền thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 01/7/2019 được điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  – Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

  + Trường hợp KCB ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 223.500 đồng (hiện hành là không quá 208.500 đồng).

  + Trường hợp KCB nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 745.000 đồng (hiện hành là không quá 695.000 đồng).

  – Trường hợp người bệnh đến KCB nội trú tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1.490.000 đồng (hiện hành là không quá 1.390.000 đồng).

  – Trường hợp người bệnh đến KCB nội trú tại cơ sở KCB tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 3.725.000 đồng (hiện hành là không quá 3.475.000 đồng).

  – Trường hợp người bệnh đi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT nhưng tối đa không quá 223.500 đồng (hiện hành là không quá 208.500 đồng) đối với trường hợp KCB ngoại trú và tối đa không quá 745.000 đồng (hiện hành là không quá 695.000 đồng) đối với trường hợp KCB nội trú.

  Đồng thời, người bệnh được thanh toán 100% chi phí KCB đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (hiện hành là thấp hơn 208.500 đồng).

  Hữu Phạm

  Follows
  error: